Over De Ooievaar van de Meibloem

Waarom een Leefstraat?

Op basis van de evaluatie van 2015, de huis-aan-huis-gesprekken en het infomoment van 2016, nodigden we jullie op 10 maart allemaal opnieuw uit om samen te sleutelen aan de plannen voor dit jaar. Nieuwe gezichten en nieuwe ideeën, dus. Begin april zaten vervolgens alle Leefstraten in de Brugse Poort samen met de diensten van de stad. Dat alles heeft geleid tot plannen die op enkele punten verschillen ten opzichte van vorig jaar. We overlopen ze even samen met jullie.

Algemeen

De grootte van de Leefstraat breidt een beetje uit. Ook het eerste deel van de Ooievaarstraat (tussen Haspelstraat en Reinaertstraat) sluit nu aan. En al zijn er in de Kokerstraat géén aanpassingen, een aantal mensen uit de Kokerstraat hebben al aangegeven zich ook aan te sluiten bij wat er in de Ooievaar van de Meibloem zal gebeuren.

Centraal: Leefpark gaat over in het kruispunt

Eén van de grootste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar wordt het Leefpark. Via de inrichting gaan we het Kokerpark verbinden met een stukje van het kruispunt, zoals op het plannetje hiernaast aangeduid is. Auto’s zullen vanuit de Ooievaarstraat (vanaf nr. 66) over het kruispunt de Meibloemstraat in kunnen over een zone waar de auto ‘te gast’ zal zijn. Vanaf het eerste deel van de Ooievaarstraat zal je echter –net zoals vorig jaar- niet over het kruispunt kunnen. Een kleine zone wordt zo een autovrij Leefplein dat samen met het Kokerpark zal gebruikt worden. Op dit Leefplein komt er onder meer een petanquebaan. Er wordt steeds een vrije doorgang gelaten voor hulpdiensten!

Meibloemstraat: de Meibloem-plage

De graszone in de Meibloemstraat verdwijnt dus. Een vertrouwd element keert terug: de Meibloem-plage. Een lange voortuin vanaf huisnummers 22 tot en met 34. Zo krijgt de Meibloemstraat een uitgesproken rustiger karakter ten opzichte van 2015. Er komt geen keerpunt voor wagens. De rijrichting in de Meibloemstraat blijft behouden.

Ooievaarstraat 14-52: verbreed voetpad met groen

Nieuw dit jaar: de Ooievaarstraat tussen Reinaertstraat en Haspelstraat wordt enkele richting. Geen gevaarlijke manoeuvres meer op de hoek van de Reinaertstraat dus. Om de enkele richting extra in de verf te zetten, wordt het smalle voetpad aan de even huisnummers (de zonnezijde!) met een metertje uitgebreid. Er komt ook een groene inkleding.

Ooievaarstraat 67+: omgekeerde rijrichting en parkeren aan de oneven huisnummers

De rijrichting in dit gedeelte van de Ooievaarstraat wordt omgekeerd: wagens zullen kunnen rijden vanaf de Sparrestraat door dit deel van de Ooievaarstraat, over het kruispunt, naar de Meibloemstraat. Er komt dus dit jaar geen keerpunt in de straat en géén dubbele richting. In dit deel van de straat zal aan de oneven straatzijde (de schaduwzijde) worden geparkeerd. Zo krijgen de buren aan de even zijde meer daglicht in huis en een aangenamer voetpad.

Zorgparkeren

In de Ooievaarstraat worden een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor zorgverstrekkers en hulpbehoevenden. Deze parkeerplaatsen komen aan de huisnummers 23, 29, 93 en 101. Gelieve deze parkeerplaatsen te respecteren, zodat de mensen die erop rekenen er ook echt van kunnen gebruik maken. Na 19u veranderen deze parkeerplaatsen terug in parkeerplaatsen voor iedereen.

Fietsenstallingen

Er komen ook een aantal extra fietsenstallingen in de straat. Zo kunnen de fietsen vanop het voetpad in de fietsenstalling. Fietsenstallingen worden bijgeplaatst ter hoogte van Meibloemstraat nr. 1 en nr. 45, en ter hoogte van Ooievaarstraat nr. 135.

Autodelen

Eén parkeerplaats in de Ooievaarstraat zal worden gebruikt voor autodelen. Momenteel is deze voorzien ter hoogte van Ooievaarstraat nr. 73. Autodelen is een erg concrete maatregel om de parkeerdruk in de wijk omlaag te halen, want één deelauto vervangt gemiddeld 3 tot 12 wagens. Ook geïnteresseerd in autodelen? Tijdens de Leefstraatperiode kan je dit erg voordelig testen!

Parkeren

Om de leefstraat 2016 mogelijk te maken gaan er in de Ooievaar van de Meibloem 7 parkeerplaatsen verloren. Daarom hebben 10 bewoners die gewoonlijk in de straat geparkeerd staan zich geëngageerd om hun auto buiten de stadsring te parkeren. Nog vijf anderen gaan hun garage consequent gebruiken. Samen met de andere Leefstraten in de Brugse Poort zijn we een parkeeruitdaging aangegaan om zo –ook na afloop van de Leefstraat- de parkeerdruk in de wijk omlaag te halen. Zie je het ook zitten om je wagen gedurende de periode van 14 mei tot 16 juli (of nog langer?) elders te parkeren om nog meer plaats vrij te maken? Laat ons iets weten!

Verkeerscirculatie

De leefstraat zal de lokale verkeersstroom wijzigen. Het verkeer in de Ooievaarstraat komende van de Vijfhoek zal ter hoogte van het Haspelstraat niet meer door kunnen. De kringloopwinkel blijft bereikbaar. Dit betekent dat mensen die verderop in de Ooievaarstraat, Meibloemstraat, Sparrestraat, Geitstraat… wonen een andere weg zullen moeten nemen om hun woning met de wagen te bereiken. Deze gewijzigde circulatie werd ook doorgegeven aan de GPS-providers, zodat leveranciers en pakjesdiensten ook op de hoogte zijn. Fietsers en bromfietser zullen wel nog door kunnen. We vragen hen wel de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het mobiliteitsbedrijf van Stad Gent zal zorgen voor aangepaste signalisatie gedurende de periode van de leefstraten.
Hier vind je alle informatie over de verkeerscirculatie.